Chúng tôi thích các đầu vào thay thế. Họ có thể hồi sinh một truyền thống cũ hoặc thêm một chút cho nhiều loại nhiệm vụ trần tục. Ở đây, chúng ta thấy một ví dụ lý tưởng trong đó trò chơi đục lỗ cho các NES đang được quản lý bởi một loại túi đấm. Các cảm biến hiệu ứng đã được thực hiện bằng tay, cũng như có dây với Pad trò chơi PC. Chúng được gắn trên một số bọt, cho phép một bề mặt đục lỗ tốt đẹp. Có một số nhận xét quá, khi nhân vật của bạn bị tấn công, một tập lệnh tùy chỉnh phát hiện việc sửa đổi màu sắc trong màu sprites cũng như gửi tín hiệu đến Arduino. Tốt nhất bây giờ, nó chỉ bật đèn LED, tuy nhiên mục tiêu là để báo hiệu nhấp nháy để khiến bạn nao núng. Điều này dường như rất thú vị khi chơi với, đặc biệt nếu bạn là một chút tác động cao hơn một chút. Bạn có thể thấy một video về họ tấn công nhẹ nó sau giờ nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *