Lưu lượng truy cập web Web của bạn đang được ghi lại ở nhiều cấp độ khác nhau. Có một vài lựa chọn khác nhau để thực hiện lại quyền riêng tư của bạn (cách ly hết lưới), cũng như mạng Tor từ lâu đã là một trong những lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, những gì về bạn cách xa bạn thiết lập nhà? Adafruit có lưng của bạn. Họ đã xuất bản một hướng dẫn sẽ biến một mâm xôi PI thành một proxy di động.

Phương thức cần kết nối Ethernet, tuy nhiên những thứ này thường khá đơn giản để tìm trong các khách sạn hoặc nhà của người thân. Một chút công việc cấu hình các phần tử mạng Linux sẽ biến RPI thành truy cập khuếch đại WiFi vào điểm. Liên kết với nó với máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh của bạn cũng như bạn có thể tìm kiếm như bình thường. RPI sẽ ẩn danh địa chỉ IP cho tất cả lưu lượng truy cập web.

Tận dụng mạng Tor cho quyền riêng tư không phải là một chủ đề mới đối với chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét Tor Ack đi lại tất cả phương thức trở lại sự khởi đầu của Hackaday. Chủ đề đến cũng như diễn ra tuy nhiên phần cứng cho nó cứ trở nên tốt hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *