[EPOCH] Đã gửi trong công việc theo dõi đầu đơn giản này sử dụng các mảnh Lego. Anh ấy đã cài đặt tùy chỉnh để giữ 3 cảm biến ánh sáng lego trên mũ bóng chày. Sau đó, sau khi sửa đổi webcam của mình cho IR với một số đĩa mềm đĩa mềm, anh ta tấn công ứng dụng phần mềm theo dõi miễn phí cũng như có thể quản lý các trò chơi của mình. Để thuận tiện, anh ta đã lập trình Lego NXT chỉ bật đèn trong khi anh ta đang giữ liên lạc với cảm biến. Bạn có thể thấy nó trong hành động sau giờ nghỉ. Điều này dường như cực kỳ giống với theo dõi đầu của [Johnny Lee]. Đánh giá bằng video, nó không suôn sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *