niềm đam mê của chúng tôi với MultiTouch khá nổi tiếng, nhưng nó mở rộng thậm chí còn nhiều hơn nữa để bao gồm tất cả các loại tương tác thiết bị của người đàn ông. Embedded ở trên là một bản demo công nghệ của G-nói, môi trường vận hành không gian. Người dùng kết hợp cử chỉ và vị trí không gian để tương tác với các đối tượng màn hình. Nếu có vẻ quen thuộc, đó là bởi vì một trong những người sáng lập của công ty được đề nghị về báo cáo thiểu số. Chúng tôi nghi ngờ tất cả những gì vẫy tay này sẽ bắt kịp rất nhanh chóng mặc dù. Đặt cược của chúng tôi là trên một người đang phát triển một thiết bị đa dạng Cintiq để mọi người sử dụng làm màn hình thứ cấp. Nó sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các tương tác và cử chỉ 2D tiêu chuẩn của chúng tôi mà không tạo ra một bước nhảy vọt đầy đủ cho các ẩn dụ 3D.

[thông qua tạo chuyển động kỹ thuật số]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *