[Eric Archer] đã xây dựng một máy tính analog để mô hình hóa vật lý của một quả bóng nảy. Lõi là một opamp TL074 thực hiện tất cả các toán học tích hợp. Anh ta không gặp khó khăn trong việc tìm mô tả về các máy tính tương tự, nhưng làm thế nào để thiết lập các điều kiện ban đầu hiếm khi được bảo hiểm. Các điều khiển bao gồm chiết áp để đặt vận tốc ban đầu, lực hấp dẫn và hệ số bồi thường (mất bao nhiêu năng lượng trong nảy). Đầu ra được hiển thị trên máy hiện sóng. Ông đề cập rằng đầu ra này có thể được sử dụng trong âm nhạc điện tử, trích dẫn quả bóng Bucephalus Bucephalus của Aphex Twin. Xem video dưới đây cho bản demo của tất cả các tính năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *