[Garrett] Đăng về ThinkGeek cập nhật Keystroker Phantom để hỗ trợ các bản capslocking ngẫu nhiên. Bạn có thể nhớ rằng [Garrett] đã xây dựng Capslocker USB tàng hình cho Ngày Cá tháng Tư. Thiết bị nhỏ sẽ chuyển ngẫu nhiên trên khóa mũ của nạn nhân. Bản cập nhật này cho sản phẩm thương mại đã truyền cảm hứng cho anh ta để hồi sinh thiết kế của riêng mình. Ông đề nghị một số tùy chọn có thể: chèn ngẫu nhiên, điều khiển âm lượng thất thường hoặc giấc ngủ ngẫu nhiên. Anh ấy cũng đang lên kế hoạch làm cho nó có sẵn nhiều hơn để hack. Bạn sẽ thêm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *