với khả năng tắt mà bạn muốn lập trình vi điều khiển để chơi các trò chơi của mình cho bạn, bạn nên kiểm tra điều này. Gần các phòng thí nghiệm trong tương lai đã tạo ra một dongle có thể cho phép một arduino hoạt động như một bộ điều khiển PS2 hoặc PS3. Bạn có thể thấy Arduino chạy một trình tạo đường dẫn ngẫu nhiên trong Katamari Damacy trong video trên. Họ muốn thấy chính xác mất bao lâu để loại bỏ một căn phòng. Nó được xử lý để thực tế tất cả chúng trong khoảng 70 phút, chỉ thiếu những người mà bạn phải băng qua một cây cầu hẹp. Trên thực tế, điều này có thể khá hữu ích trong việc cho phép mọi người tạo ra các phương thức nhập liệu thay thế. Bạn có thể nhớ lại đọc về sự phát triển sớm của họ trở lại vào tháng 6 năm 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *