[nickademuss] đã kết hợp các hướng tuyệt vời này trên chính xác cách phát triển máy phát điện 900.000 volt van de graaff. Đối với những người máy phát điện không quen thuộc, van de graaff tạo ra một lượng lớn tĩnh điện tĩnh. Chúng thường là những thứ bạn nhìn thấy trong các trung tâm khoa học khiến tóc của mọi người đứng ở cuối. [Nickademuss] đã nỗ lực rất nhiều vào việc này, ông đã tạo ra các thiết kế 3D cũng như các sơ đồ cho nhiều bước cũng như cung cấp một bước vô cùng chuyên sâu từng bước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *