hứa hẹn, hứa hẹn, hứa hẹn. PC Eee 200 đô la được cho là sẽ đến vào năm 2009, theo Chủ tịch Johnny Shih. Không có từ nào về việc nó sẽ là màn hình 10 inch, tuy nhiên có vẻ như chúng có thể chỉ định chúng đang loại bỏ các mô hình nhỏ hơn. Các sự kiện hấp dẫn khác đã được tiết lộ, chẳng hạn như 70% trong số chúng hiện được tải với Windows XP cũng như các ổ đĩa khó khăn.

[thông qua Engadget]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *