Đây là một bản hack đơn giản so với sự điên rồ thông thường của chúng ta. Khách truy cập [Alex Dawson] đã gặp vấn đề với chuột quang Apple Pro của mình. Con chuột mới đã làm hỏng kết nối cáp USB của nó trong nội bộ vì không đủ cứu trợ căng thẳng. Các tình huống cho những con chuột này là epoxied với nhau cũng như làm việc trên chúng là một chuyến đi một chiều, không bao giờ quay trở lại trạng thái ban đầu của họ. Anh trục vớt một con chuột ADB cũng như tháo gỡ nó một cách dễ dàng. Thẻ mạch quang trong hình dạng vào tình huống ADB mà không có bất kỳ loại rắc rối nào. Nút bật công tắc trên cả hai chuột chính xác cũng giống như gần như ở cùng một vị trí chính xác. Cảm biến quang không xếp hàng với lỗ mặc dù. Khi âm thanh cầu được hợp nhất tại chỗ, Alex cắt một khe mới cho cảm biến. Đó là tất cả những gì nó đã mất để kết thúc với hiệu suất đương đại cũng như hương vị của tổ chức cũ.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *