[Mike] đã gửi trong dự án này. Đó là một robot, được phát triển để in trên đồng tiền gỗ trong khi mọi người xem. Nó được phát triển để ở trong Ihulk Expo 08 ở Chicago. Chuyển động chính được quản lý bởi một tem cơ bản2, trong khi hệ thống máy bay phản lực mực được chạy ra khỏi một chân vịt. Toàn bộ hệ thống có 4 servos, 3 động cơ bước, động cơ DC, một máy bơm vú bị hack, đầu máy in mực, cũng như 5 cảm biến hồng ngoại. Trong tình huống bạn đã bỏ lỡ điều đó, nó có một máy hút sữa. Chúng tôi chắc chắn đó là phần nhặt được các biệt danh bằng gỗ với lực hút. Ông chỉ định rằng công việc được ngụ ý là giải trí, do đó, có những ưu đãi tuyệt vời cũng như các hành động không hiệu quả như bạn có thể thấy trong video sau giờ nghỉ. Nhiệm vụ tuyệt vời [Mike].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *