[SAL] Đã gửi cho chúng tôi theo dõi đồng hồ điện kỹ thuật số của anh ấy, ngay lập tức khiến chúng tôi hoài cổ cho một số sách của Forrest Mims. Mô tả sơ đồ và mạch của Sal tương tự như phong cách của Forrest và chúng tôi chỉ ra rằng như một lời khen. Ngay cả trong thế giới ngày nay của các gói CAD và EDS, phác họa một mạch bằng tay thường dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Sơ đồ không phải là khía cạnh cổ điển duy nhất của thiết kế của [Sal]. Anh ta thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng một cổng song song trên một PC không sử dụng: Trong trường hợp này, Toshiba Libretto chạy Windows 95. Trước khi vi điều khiển dựa trên đèn flash và các bảng dev có sẵn, cổng Parallel PC là giao diện hack phần cứng cho rất nhiều chúng ta Rất nhiều phần mềm chạy những hack cũ đó được viết trong đồng hồ cơ bản và [sal] cũng không ngoại lệ. Phần mềm của anh ấy chạy trên Microsoft Qbasic, được vận chuyển với Windows 95.

Mạch tận dụng đầu ra của máy đo kỹ thuật số: xung 10 ms cho mỗi 1 phần năng lượng được sử dụng. Một máy dò ảnh IR từ RADIOSHACK phát hiện các xung đồng hồ, được khuếch đại bởi AMP OP LM324. Một bóng bán dẫn NPN sau đó chuyển đầu ra để gửi nó đến hai flops xỏ ngón 74LS73. Flip Flop đầu tiên sử dụng một bóng bán dẫn để lái đèn LED cho đầu ra trực quan. Flop Flip JK thứ hai gửi dữ liệu đến PC. Flop Flop có tác dụng chia số lượng xung mét theo hai, tạo tín hiệu được bật dài hơn nhiều mà PC có thể phát hiện tốt hơn nhiều.

Mặc dù sử dụng AVR hoặc Photo sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn, [Sal] thiết lập đã được nhiều hơn nhiều so với việc sử dụng năng lượng của nó. Bằng cách theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng điện của mình, [SAL] đang tiết kiệm 20 đô la một tháng trên hóa đơn điện của mình. Chúng tôi đã bao gồm sơ đồ mạch của [Sal] và mã nguồn sau giờ nghỉ (xin lỗi cho độc giả của chúng tôi trên RSS).

Chương trình kiểm tra đầu tiên của [SAL]:

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
số 8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Vả lại 24.
25.
26.
27.
28.
29.
CLS.

Màn hình 12.

10 W = INP (& amp; H379)

Nếu w & lt; = 127 thì goto 10 r! = Timer 20 W = INP (& amp; H379) nếu W & GT; 127 rồi Goto 20

30 W = INP (& amp; H379)

Nếu w & lt; = 127 thì goto 30

S! = Timer.

T! = S! – r!

Nếu t! = 0 rồi goto 10

Kw = 7,2 / t!

In kw;

TRÊN KEY (1) GSUB 40

Chìa khóa (1) trên

Goto 10.

40 Kết thúc.

Đây là ứng dụng chính:

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
số 8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Vả lại 24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
CLS.

Rem c: \ mét011.bas

1 màn hình 12.

Xác định vị trí 1, 1: Đầu vào & Quot; Đồng hồ đo điện đầu vào KWH & Quote ;, QQ

Xác định vị trí 1, 1: Đối với X = 1 đến 40: In & Quot; & quot ;; : TIẾP THEO

DD1 $ = Giữa $ (ngày $, 4, 2) ‘Ngày

TH1 $ = trái $ (thời gian $, 2) ‘giờ

TM1 $ = Giữa $ (thời gian $, 4, 2) ‘phút

TS1 $ = phải $ (thời gian $, 2) ‘giây

4 a = 0: b = 0: c = 0: d = 0: f = 0: g = 0: k = 0: l = 0: m = 0: n = 0

O = 0: p = 0: q = 0: r = r = 0: v = 32: la = 0: mb = 0: nc = 0: od = 0: nn = 0

Dd = 1: u = 1

Dim A (120): Dim B (120): Dim C (25): Dim D (32)

B = Val (TM1 $)

C = val (TH1 $)

D = Val (DD1 $)

Gosub 2010.

GOSUB 500.

8 Q! = Timer.

10 W = INP (& amp; H379)

Nếu w & lt; = 127 thì goto 10 r! = Timer 20 W = INP (& amp; H379) nếu W & GT; 127 rồi Goto 20

AA & AMP; = AA & AMP; + 1.

Bb & amp; = BB & amp; + 1.

30 W = INP (& amp; H379)

Nếu w & lt; = 127 thì goto 30

S! = Timer.

Nếu s! & lt; Q! sau đó s! = S! + 86400 t! = S! – r! Nếu t! & gt; = 0 và t! & lt; = .5 sau đó goto 10 k = (7.2 / t!) Xác định vị trí 1, 5: in bằng & quot; ##.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *