Chúng tôi lần đầu tiên nói về cơ khí trong năm 2005 trong khi ham muốn sau bàn tay khéo léo của Shadow Robot. Các tiện ích khí nén được hiểu là nhẹ nhàng cũng như tuân thủ. Chúng được thiết kế để được sử dụng trong cánh tay robot cũng như chân. [Jelengar] vấp phải hướng dẫn này để xây dựng cơ bắp của riêng bạn. Chúng tôi không chính xác chắc chắn nguồn gốc là gì kể từ khi nó đọc như một bản dịch máy. Lõi là một mảnh ống silicon được sử dụng trong bể cá. Nó được niêm phong ở một đầu với một bu lông. Vỏ bọc điện bện trượt trên ống cũng như được bảo mật sử dụng một số kết thúc tốt đẹp của dây 24Gauge. Họ tuyên bố để kiểm tra nó sử dụng 20PSI, tuy nhiên không có đề cập đến giới hạn là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *