với Quốc hội Truyền thông Chaos đã kết thúc, đã đến lúc bắt đầu tìm về sự kiện Hacker lớn tiếp theo của Châu Âu. Điều này cho thấy hack vào ngẫu nhiên 13-16 tháng 8 ở Hà Lan. Đó là một trải nghiệm kéo dài kéo dài bốn ngày sẽ hoạt động nhiều cuộc nói chuyện hội thảo, các dự án tương tác, cũng như nhiều hơn nữa.

Đội đã chọn ba bản nhạc trong cuộc gọi điện thoại chính thức của họ cho các bài báo: Chăm sóc dữ liệu, phân cấp, cũng như người dân cũng như chính trị. Bạn có thể khám phá nhiều chi tiết hơn trong bài viết. Hạn chót là ngày 1 tháng 5.

[Ảnh: Mark]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *