Đây là một bằng chứng về trình giả lập thẻ sọc từ tính. Adred nhúng một dải kim loại mỏng vào Track 2 của dải từ. Các đầu của dải đó được bọc bằng cáp đồng mỏng để tạo ra một điện từ. Solenoid được điều khiển bởi một bộ vi xử lý PIC cũng như một số bóng bán dẫn để tăng tín hiệu. Ứng dụng phần mềm được cung cấp có thể xung xung một mẫu thử cũng như bất kỳ loại thẻ thêm nào bạn cung cấp.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *