Bộ Cupcake CNC là sản phẩm hàng đầu của Makerbot Industries, một liên doanh giữa [Bre Pettis] cũng như [Zach Hoeken]. Ở mức 750 đô la, nó bao gồm tất cả các động cơ, thắt lưng, miếng cơ thể, vòng bi, thắt lưng, cũng như các mảnh khác để lắp ráp nó. Bạn có thể đang in các vật thể 3D của riêng bạn trong vài giờ với điều này. Máy in 3D chỉ có khả năng lớn hơn một chút có thể chạy vô số đô la. Lợi thế duy nhất cho một vài trong số các sản phẩm công nghiệp có thể được giải quyết. Họ không cung cấp nhiều như dữ liệu kỹ thuật vì hệ thống chưa được cung cấp. Họ nên bắt đầu vận chuyển trước ngày 15 tháng 4, vì vậy họ không thể xa nhau. Điều này có khả năng là một đối thủ cạnh tranh để reprap. Bởi vì reprap không cung cấp một bộ tổng số, chúng ta sẽ phải suy đoán. Chúng tôi đã thấy ước tính từ 500 đến 1000 đô la để phát triển một.

[thông qua blog thị trường Adafruit]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *