trong một lần nữa về những nỗ lực liên tục của cô ấy để mod Acer Aspire 1, [TNKGRL] đã thêm các khả năng eSATA. Trong quá trình nâng cấp ổ đĩa khó khăn, cô đã sử dụng kết nối PATA dự phòng, để lại kết nối SATA miễn phí. Lần này xung quanh cô đã đi vào cũng như kéo dài nó để có sẵn bên ngoài vụ án. Để làm điều đó, cô ấy đã nhặt được một đầu nối eSATA từ máy tính để bàn cũng như chỉ có dây nó vào các kết nối trên bo mạch chủ. Sau đó, cô ấy gắn nó lại như nhìn thấy trong bức ảnh trên. Trước đây, cô ấy đã bao phủ thêm RAM, Bluetooth nội thất cũng như nâng cấp ổ đĩa khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *