có một CDROM cũ và Arduino nằm xung quanh? Tại sao không biến nó thành một màn hình POV quay. Nó được phát triển bằng cách sử dụng các bộ phận từ ổ đĩa mềm và CDROM, cũng như arduino và bộ thu phát không dây nhỏ. Sử dụng cảm biến hồng ngoại để khám phá các vòng quay, Arduino sẽ gửi dữ liệu đến đèn LED. Không dây được sử dụng khi gửi tin nhắn mới đến thiết bị. Liên kết là tiếng Tây Ban Nha, vì vậy đây là bản dịch Google.

[thông qua các tiện ích bị hack]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *