[thecapacity] đã gửi cho chúng tôi công việc iobridge của mình, nơi anh ta điều khiển một khẩu súng cuộn dây với Wiimote. Để làm súng cuộn dây, anh ta đã tách ra một putter golf văn phòng có một quả cầu trở lại. Hệ thống để trả về quả cầu là một xi lanh kim loại được di chuyển từ tính. Anh ta chỉ cần thay thế hình trụ bằng một miếng kim loại có đường kính nhỏ hơn để sản xuất súng. Máy tính của anh ấy giám sát các sửa đổi trục Wiimote cũng như gửi chúng đến iObridge. Hệ thống có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, tuy nhiên không có máy quay video trên đó, anh ta sẽ có một thời gian khó khăn nhắm. Có một video về nó hoạt động sau giờ nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *