Chúng tôi đã đánh vào một vài hệ thống đạn EM gần đây, vì vậy [Rắn Jason] nghĩ rằng đó sẽ là thời điểm tốt để che đi railgun của mình. Tôi không thể đồng ý nhiều hơn. Jason đã giữ blog railgun của mình được cập nhật từ gần một ngày một. Tốt nhất bây giờ anh ấy đang lắp ráp một ngân hàng tụ điện lớn hơn để cung cấp năng lượng cho súng. PVC Piping bạn nhìn thấy trong hình là một phần của giàn khoan; Nếu đạn đứng yên khi súng bị bắn, nó sẽ được hàn vào đường ray (nếu không tệ hơn). Kiểm tra blog Railgun của Jason để biết chi tiết về dự án của mình cộng với rất nhiều liên kết thông tin.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *