Gizmodo Nhìn kỹ lưỡng về điện thoại thông minh cung cấp cho bạn những ưu điểm cũng như nhược điểm của mỗi người, cho phép bạn đưa ra một quyết định có học thức, nếu bạn đang ở trong thị trường cho một chiếc điện thoại cũng có email , một trình duyệt web, lịch, cũng như trình quản lý danh bạ đáng kính. Nếu bạn bị google thu hút vào Android, nhưng bạn sẽ phải nhớ rằng không có nhiều tính năng kinh doanh. Các ứng cử viên khác bao gồm BlackBerry bằng RIM, rất tuyệt vời cho email, tuy nhiên hoàn toàn đóng cửa cũng như độc quyền. IPhone Apple rất đẹp, tuy nhiên thiếu một số tính năng cơ bản. Họ bao gồm Symbian, Windows Mobile, cũng như Palm Garnet. Đó chắc chắn là một hướng dẫn hữu ích khi xem xét rằng rất nhiều người không sử dụng cả sáu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *