Boxee, XBMMC xã hội, giờ đây dễ cài đặt trên Apple TV của bạn. Chúng tôi đầu tiên được bảo hiểm Boxee vào tháng 6 khi Alpha được phát hành. Thật tuyệt khi thấy dự án đã tiến lên điểm này bao nhiêu. Để cài đặt trên Apple TV, trước tiên bạn tải xuống Creator USB “Patchstick”. Chương trình đặt một phân vùng MAC trên ổ đĩa và bản sao qua các tệp cần thiết. Bạn khởi động lại Apple TV bằng Cây gậy được cài đặt và nó vá trong cả Boxee và XBMC. Khi bạn khởi động lại thiết bị, nó sẽ có hai mục menu mới và phần còn lại của hệ thống sẽ còn nguyên vẹn. [Dave Mathews] Hiển thị toàn bộ quá trình trong video trên. Ông lưu ý rằng họ hiện đang không tận dụng GPU, vì vậy 1080p là một chút quá nhiều cho hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *