Remote-exploit.org đang phát hành Keykeriki, một bàn phím không dây Sniffer. Công việc là phần cứng nguồn mở cũng như phần mềm. Bạn có thể tải xuống dữ liệu trên trang web của họ. Ngay bây giờ bạn không thể có được một bảng trước, tuy nhiên họ có kế hoạch phát hành một lần sớm. Hệ thống có thể được nâng cấp bằng “ba lô” hoặc thêm vào các mô-đun. Một trong những thứ này sẽ là một màn hình LCD màn hình cho các tổ hợp phím của bàn phím bạn đang đánh hơi. Một nữa được cho là để phục vụ như một giao diện cho iPhone của bạn. Ngay bây giờ nó có khả năng giải mã bàn phím không dây của Microsoft, tuy nhiên nên thêm các phần Logitech.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *