Chúng ta không chắc chắn [Stubman] cần để trộn, tuy nhiên bất cứ điều gì, nó phải cần một số sức mạnh nghiêm trọng. [Stubman] tập hợp máy xay sinh tố khí sáng công nghiệp này. Trong khi sự pha trộn chạy bằng khí, chắc chắn không phải là một điều mới, anh ta đã thêm một liên lạc tốt đẹp với một bộ khởi động điện. Trong khi có lẽ không tuyệt vời như một số chúng tôi đã bao gồm trước đây, điều này sẽ trông tuyệt vời trong bất kỳ loại cửa hàng nào. Tại sao khí lạnh được cung cấp năng lượng rất phổ biến? Tại sao máy mài bút chì chạy bằng khí hoặc khí có thể mở ra? Chúng tôi đã thấy một chân không chạy bằng khí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *