Trình khởi chạy cuộn dây này dựa trên hệ thống flash camera video dùng một lần. Nó sử dụng hệ thống sạc từ một máy quay video cộng với các tụ điện flash từ bốn camera. Cuộn dây là 200 lượt trong 10 lớp được bọc xung quanh một ống thủy tinh với đường kính bên trong 3 mm. Viên đạn là một móng có đường kính 2,5mm. Nó chắc chắn không được cung cấp năng lượng cao như một số hệ thống chúng tôi đặc trưng, nhưng bắn ở 20-25m / s, nó vẫn có thể nguy hiểm.

[Cảm ơn Phuzzy3D]

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *