Quái vật Hulking này được tạo ra bởi công ty chất thải Mutoid vì, tốt, tại sao không? Phần chó, một phần xe máy nó đi bộ / ổ đĩa và thở lửa. Được xây dựng từ tất cả các bộ phận trục vớt, thứ này là một minh chứng để tái chế. Hoặc đó là điềm báo của apocalypse robot. Bất kể khả năng của nó làm nô lệ cho cả nhân loại, chúng tôi muốn một người. Hãy chắc chắn để thưởng thức video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *