Cuộc thi nhạc cụ Guthman hàng năm đầu tiên được thể hiện là một vị trí cực kỳ hấp dẫn để trở thành các nhạc cụ bị hack đã cạnh tranh với giá 10.000 đô la. 60 người được sử dụng cũng như 25 đã được chọn để thể hiện việc hack của họ với nhau, lạ, cũng như các nhạc cụ hay thay đổi. Có tất cả các loại sáng tạo, từ các công cụ chu trình động cơ được quản lý bàn phím thành các bộ tổng hợp được quản lý lưỡi. Chúng ta không thể hình dung cố gắng chọn một số loại một nhà vô địch từ rất nhiều đa dạng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *