[8ball] đã nghĩ về việc xây dựng một dịch vụ dựa trên Google Maps, tuy nhiên không hiểu bắt đầu từ đâu. May mắn thay, anh vấp ngã trên bản đồ chuyển tuyến của Peter Rukavina của Peter Rukavina. Công việc cho thấy các tuyến xe buýt cũng như các cửa sổ bật lên thông thường được liên kết với mỗi điểm dừng. Peter rất đẹp để bao gồm mã nguồn đầy đủ cho chính xác cách thức này được triển khai trong PHP cũng như JavaScript. Anh ấy thích giải thích thiết lập các bảng MySQL cần thiết.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *