Nó nhỏ, nó mờ, nhưng nó hoạt động. Dưới đây là một bằng chứng về khái niệm để chơi trình giả lập trên Chromecast sử dụng trò chơi ban đầu Kid làm ví dụ.

Lưu ý rằng có hai màn hình hiển thị trong bản demo. Nơi lấy nét trong nền là TV với Chromecast hiển thị trò chơi. Trong nền trước là một máy tính có trình duyệt mở liệt kê tắt thiết lập điều khiển. Đây là những ánh xạ nút cho bộ điều khiển Xbox 360. Trình giả lập là trình giả lập trò chơi JavaScript Kid. Điều này được tải trên Chromecast thông qua tệp HTML cơ bản (được gọi là máy thu trong repo). Người gửi – cũng là một tệp HTML cơ bản – tải một gói JavaScript khác trên máy tính dịch nút của bộ điều khiển nhấn vào đầu vào bàn phím và gửi chúng ra máy thu.

Điều này đặt các ngôi sao trong mắt chúng ta về các hack giả lập. Chúng tôi muốn thấy điều này luộc vào điện thoại thông minh và Chromecast là hai phần cứng, với màn hình cảm ứng như đầu vào chơi game.

[thông qua reddit]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *