Quên về các máy có thể tự sao chép, những gì chúng ta muốn là một thiết bị có khả năng tạo ra một con terus rỗng rộng 8 inch ra khỏi đường. Dự án Candyfab đã có khoảng một thời gian, nhưng với việc phát hành máy mới, Candyfab 6000, họ đang phát minh lại dự án. Được xây dựng từ mặt đất trở thành một con thú xây dựng kẹo, Candyfab 6000 có thể nhỏ hơn một chút so với phiên bản trước đó, nhưng nó được thiết kế tốt hơn nhiều. Bạn có thể nhận được nhiều chi tiết hơn trên trang web Wiki mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *