Đánh giá đổi mới biến ánh đèn sân khấu trên chuyển động phần cứng nguồn mở. Phần cứng nguồn mở hầu như không phải là một khái niệm mới, tuy nhiên gần đây, nó đang nhận được rất nhiều sự chú ý nhiều hơn, với sự hỗ trợ của các tạp chí như thực hiện cũng như các trang web như hướng dẫn. Chumby, một doanh nghiệp cung cấp một khối lập phương có thể sửa đổi với màn hình, máy tính nhúng, cũng như kết nối Wi-Fi, phát triển sản phẩm của họ sẽ nhanh chóng bị hack. Sự cởi mở của sản phẩm đã kích hoạt một khu phố đầu tư rất nhiều vào sự tiến bộ của sản phẩm sẽ được tạo ra. Sự tăng trưởng của các khu phố như vậy đã kích thích tốc độ quan tâm từ các tập đoàn như Nokia, đang làm việc cùng với MIT trên các bộ giải mã video nguồn mở. Họ thừa nhận rằng việc mở cửa sẽ khiến thời gian tiến bộ sẽ giảm cũng như cung cấp sự linh hoạt cao hơn, cho phép họ phân bổ các nguồn lực cho các lĩnh vực khác, bao gồm quảng cáo cũng như phát triển thương hiệu. [Jamey Hicks], Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nghiên cứu Nokia ở Cambridge, tin rằng chuyển động nguồn mở thậm chí có thể bổ sung cho các thiết kế kín, miễn là nó được xử lý một cách thích hợp. Với quyền truy cập tăng cao hơn để các công cụ ứng dụng phần mềm nâng cao cũng như tài nguyên, các rào cản để kết thúc, cũng như đơn giản hơn nhiều đối với thế giới tìm thấy niềm vui của sự gay gắt cũng như hack.

[Ảnh: Andreas Pizsa]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *