Chúng tôi đã ngạc nhiên lần cuối cùng [Ben Heck] đang xây dựng một máy tính xách tay Xbox 360, nhưng đây là một máy tính xách tay khác. Chà, đó không phải là một máy tính xách tay chính xác, mà là một Xbox 360 được xây dựng bên trong vỏ Pelican. Sau khi nhận được một số yêu cầu cho một thiết bị tương tự cho những người đóng quân ở nước ngoài, cuối cùng anh ta đã quyết định dùng thử. Mục tiêu là để có được tất cả các thành phần vào trường hợp để các con dấu kín nước còn nguyên vẹn. Nó chỉ hoàn thành một phần ngay bây giờ và anh ta lưu ý rằng một trong những rào cản lớn sẽ chuyển đổi ổ đĩa DVD sang tải hàng đầu. Vòng đèn và cổng USB có thể sẽ được di chuyển đến bề mặt trên cùng và ổ cứng sẽ được thực hiện có thể tháo rời. Chúng tôi mong muốn Wrapeup cuối cùng vì không có nhiều hướng dẫn về làm việc với các trường hợp Pelican.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *