chiếc mũ này có một chức năng LED theo đuổi nhờ Buddy cũ của chúng tôi, bộ đếm thời gian 555 của chúng tôi. [Bananaslug] thậm chí được phát triển trong sự lựa chọn để sửa đổi tốc độ chỉ bằng cách nhấn nút.

Phong cách của anh ấy bắt đầu với một chiếc mũ trang phục. Mỗi trong số 25 đèn LED được hàn vào một khối Protoboard 2 × 4. Gói LED được đẩy bằng một khe trong chiếc mũ, tuy nhiên Protoboard vẫn ở bên trong nơi nó có thể được khâu tại chỗ. Từ đó [Bananaslug] đã hàn một chiếc xe buýt bất lợi xung quanh chu vi, cũng như một chì tích cực riêng từ mỗi mô-đun trở lại bảng quản lý. Chúng được xử lý bằng một bộ các bộ đếm thập kỷ CD4017 được đồng hồ bằng mạch hẹn giờ 555.

Đây là một công việc tương tự / logic bit tuyệt vời cũng như phong cách là tốt nhất nếu bạn có áo khoác đi cùng với nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *